Support och Felanmälan.

 

För dig som har Telias kollektiva utbud, så görs felanmälan till Telias kundtjänst på 90 200.

 

För dig som har Öppen fiber så görs felanmälan till vald leverantör.

 

Välja utbud

Kollektiv anslutning till Telia

 

Vårviks Fiber har upphandlat tjänsten Telia Lagom som omfattar internet, TV och telefon (Triple Play) till ett mycket bra pris med lång bindningstid som skydd mot prishöjningar. Då in-

går även en TV-box, en mediaomvandlare och en trådlös router (Telias egendom som man lånar).

 

Vid val av kollektiv anslutning är avtalet mellan medlemmen och Vårviks Fiber. Vårviks Fiber fakturerar med betalning per kalenderkvartal i förskott.

 

Internetuppkopplingen har en kapacitet av minst 100 Mbit/s vid både upp- och ned- laddning vid anslutning med kabel. Hastigheten reduceras vid trådlös kommunikation och är även beroende av utrustningens prestanda.

 

Vill man ha högre kapacitet, 250 eller 1 000 Mbit/s, beställer man detta direkt hos Telia och betalar för tillägget genom faktura från Telia.

 

TV-utbudet förändras löpande och specificeras på Telias hemsida -

 https://www.telia.se/privat/tv/tvpaket/produkt/lagom. För närvarande omfattar det cirka trettio TV-kanaler och tjugo Play-tjänster. Dessutom ingår de norska kanalerna NRK1, NRK2 och norska TV2 i Vårviks Fibers avtal med Telia.

 

Önskar man fler TV-kanaler eller annan utrustning beställer man detta direkt hos Telia som också fakturerar.

 

Telefon (bredbandstelefoni) ingår i Telia Lagom. Man behöver därmed inget särskilt telefon- abonnemang. Man kan också behålla sitt gamla fasta telefonnummer. Endast samtalsavgifter betalas direkt till Telia enligt särskild räkning.

 

Aktivering av Telia Lagom samt komplettering med nya tjänster eller utrustning samt

medflyttning av befintligt telefonnummer gör du enklast på Telias hemsidawww.telia.se/aktivera. Får du problem med aktiveringen, kontakta Telias kundtjänst på 90 200.

 

Utländska medborgare måste alltid kontakta Telias kundtjänst (från utlandet +46 771 99 02 00) för att få ett fiktivt personnummer och för att begära aktivering av tjänsten.

 

Aktuellt utbud och priser för tilläggstjänster finns på Telias hemsida.

 

 

  Öppen fiber

Du kontaktar den leverantör du föredrar och väljer de tjänster du vill ha samt ingår eget avtal. Utbudet av leverantörer som säljer tjänster i Vårviks fibernät varierar från tid till annan.

 

Enklast kontrollerar du aktuellt utbud genom att ange byggnadens korrekta installations-

adress på www.bredbandswebben.se eller ringer tjänsteleverantören.

 

För att beställa tjänsteutbud, gå in på fliken Tjänster och använd blanketten Val av tjänst.

 

 

Om du skall gräva?

 

Om du skall gräva på fastigheten, så glöm inte att få utsatt var ledningar går. Detta är kostnadsfritt och hjälper till att minimera avbrott på såväl fiber som elledningar.

Du anmäler på Ledningskollen .se

På egen tomt har du själv grävt ner fiberslangen, så det är inte säkert vi har inmätning ända fram till huset.