Avtal för fastighetsanslutning, markintrång m fl

Publicerad 2015-11-25

Här nedan hittar du avtal i pdf-format som föreningen har upprättat så att du enkelt ska kunna
- ladda ner dokumentet
- skriva ut det
- fylla i dina uppgifter
- skriva under
- skicka det enligt insruktionerna längst ner på avtalet 
 
Fungerar inte detta för dig? Kontakta oss på info@varviksfiber.se

 

Medlemsansökan Vårviks Fiber

Denna blankett andvänds vid medlemsansökan.

Fastighetsanslutning

Vårviks Fiber behöver detta avtal för att ansluta din fastighet till fibernätet.

Val av tjänst

Fyll i om du vill ha öppen fiber eller kollektivt avtal till rabatterat pris och skicka till oss.

Markavtal fastighetsägare

Vårviks Fiber behöver markavtal med
* fastighetsägare som ska ansluta sitt hus
* markägare som berörs av fiberdragningen över sin mark
* markägare där Vårviks Fiber samförlagt med Vattenfall

Överlåtelse av markavtal

Detta avtal andvänder du vid ändrade ägarförhållande.

Telias Allmänna villkor för gruppanslutning

Publicerat 2016-03-29
Detta dokument reglerar avtalsvillkoren för de medlemmar som har valt programpaket inom ramen för kollektiv gruppanslutning

Uppsägning av tjänst

Fylls i om du vill avsluta dina tjänster.

Överlåtelse av andel

Detta avtal andvänder du vid ändrade ägarförhållande.

Markavtal vägförening

För att kunna gräva och lägga fiberslang i väg eller längs med väg behöver Vårviks Fiber markavtal med den berörda vägföreningen/vägsamfälligheten.