Medlemsansökan Vårviks Fiber

Blankett för att ansöka om medlemskap i Vårviks Fiber.
Läs också stadgarna som reglerar villkoren för att vara medlem - dokumentet nedan.

Publicerad 2013

Din medverkan behövs!

Fler anslutna ger lägre kostnad för alla!

Du, precis som vi i styrelsen och många andra medlemmar i Vårviks Fiber, är med all säkerhet intresserad av både väl fungerande IT-kommunikation som en aktiv och levande landsbygd vare sig du bor och verkar i Vårvik och Gustavsfors året runt eller om du bara är här under sommar och semester. Fungerande IT-kommunikation (bredband) är en förutsättning även här så som för alla andra delar av Sverige.  

Idag saknar du förmodligen såväl fungerande mobiltelefoni som internetuppkoppling och utan parabol ingen eller dålig TV-mottagning. Det kommer knappast att bli bättre när fast telefoni inom en snar framtid ersätts av mobilnätet. Och även om du själv aldrig kommer att använda en mobiltelefon, dator och internet så har ändå barn, barnbarn, besökare, hemtjänsten m fl detta behov. Själva anslutningen höjer också värdet på din fastighet och gör det möjligt att senare haka på de tjänster som erbjuds även om du eller dina anhöriga inte är intresserade av dessa just nu. I branschen räknar man med dubbla anslutningskostnaden för tillkommande användare. 

Ju fler vi är som kan verka tillsammans desto större möjlighet till ett fibernät till rimlig kostnad. Målsättningen är en anslutningskostnad (engångskostnad) på cirka 20 000 kr men det förutsätter anslutning av minst hälften av alla fastigheter.  

Vårviks Fiber har också förhandlat fram ett tjänste- och programutbud (100 Mbit datakapacitet med fast telefoni, e-post, internetaccess samt svenska och utländska TV-kanaler) till en attraktiv kostnad (preliminärt 299 kr/mån). Även sommarabonnemang finns. Allt fler samhällstjänster (försäkringskassa, arbetsförmedling, skatteverket, banker m fl) kräver redan idag internetaccess. Med fast telefoni via fiber garanteras funktionen i trygghetslarmen. Internettjänster inom hälso- och sjukvård kommer och testas redan i vissa landsting. Många skulle kunna jobba hemifrån eller från sommarstugan eller driva företag där man bor. Näthandel är också en växande sektor både för att få tillgång till ett större utbud av varor i glesbygd eller för att bedriva näringsverksamhet. På nöjessidan krävs redan idag tillgång till bra internetuppkoppling för snabb och stabil nedladdning av filmer och musik. 

Se det som en investering i dig själv och din familj, i din fastighet och i bygden som du rent ekonomiskt räknar hem inom 5 – 10 år genom lägre avgifter!

Var aktiv! Bli medlem i föreningen!

Prata med oss så berättar vi mer! 

Se aktuella uppgifter under fliken "Kontaktpersoner"