Infomötet i Gustavsfors Folekts hus 1 augusti 2013.

Förutom medlemmar så kan skymtas Torrskogs Fiberförenings ordförande Ludwig Odenbrant.
FOTO: DAMA