Infomöte i Vårviks Församlingshem
15 november 2012.
Bengt Sandegärd fr BENAB informerar