Fika vid informations-mötet i Gamla Stugan, Vammerviken 6 augusti 2012. Dan informerar bl a
Morgan, Stig, Nils och Carl Magnus