E-post till Vårviks Fiber: info@varviksfiber.se

Styrelse och övriga funktionärer

KONTAKTINFORMATION – VALDA VID ÅRSSTÄMMA 2020-06-28

STYRELSE                                                                                   

Anette Erlingsson                            Ordförande, firmatecknare ensam
Kvarnholmsgatan 4                             Roll i förvaltningsorganisationen: systemägare                           
662 34  ÅMÅL                                     070-661 36 97
                                             erlingssons.maleriservice@telia.com
Fritidshus
Vårviks-Backa Vageln 3
666 92  BENGTSFORS

Maja Filipsson                                  Kassör, sekreterare, firmatecknare ensam
Vårviks-Bottnane 16                           Roll i förvaltningsorganisationen: ekonomiansvarig
666 92  BENGTSFORS                         070-258 07 37, 0531-420 35
                                                         majafilipsson@hotmail.com

Lars Nyberg                                     Ordinarie ledamot                                                                   
Fjus 8                                                Roll i förvaltningsorganisationen: driftansvarig
666 92  BENGTSFORS                         073-525 17 14          
                                                         larnyb48@gmail.com

Lars-Åke Karlsson                            Ordinarie ledamot                                                               
Lofterud 21                                        072-528 20 82, 0531-210 58
666 92  BENGTSFORS                         lofterud@telia.com

Hans Rube                                        Ordinarie ledamot                                                               
Liljevägen 68                                     070-342 99 00
462 61  VÄNERSBORG                        hans.rube@gmail.com

Fritidshus
Vårviks-Rollsbyn 30        
666 92  BENGTSFORS

Bengt Olofsson                                1:e ersättare                                    
Gälnäs Varpet                                    073-182 89 72, 0531-211 23
666 93  GUSTAVSFORS                      bengtolofsson88@gmail.com

Håkan Karlsson                               2:e ersättare                                    
Vårviks-Näs 30                                  076-802 60 19, 0531-260 19
666 92  BENGTSFORS                        naslantbruk@hotmail.com

Jessica Eriksson                              3:e ersättare                                    
Mossviken Gärdet                              070-757 83 92
666 93  GUSTAVSFORS                      jessicaeriksson@ymail.com


 


REVISORER

Stig-Gunnar Granli                           Ordinarie revisor                                                                
Fjällgatan 11                                      070-655 62 40
666 31  BENGTSFORS                         stig-gunnar@granli.se

Per Johnler                                      Ersättare
Sandhamnsgatan 59                           070-560 30 57
115 28  STOCKHOLM                          per.johnler@gmail.com


VALBEREDNING

Lisbeth Karlsson                              Sammankallande                                                                                               
Vårviks-Näs 30                                   070-689 30 34, 0531-260 19
666 92  BENGTSFORS                         naslantbruk@hotmail.com

Klas Johansson                               
Kråkviken Dalåsen                              070-206 56 15          
666 93  GUSTAVSFORS                        klas.g.krakviken@gmail.com


FÖRENINGENS ADRESS

Vårviks Fiber ekonomisk förening         Org nr 769624-7035
c/o Erlingsson                                     info@varviksfiber.se
Kvarnholmsgatan 4                             070-661 36 97          
662 34  ÅMÅL