E-post till Vårviks Fiber: info@varviksfiber.se

Styrelse och övriga funktionärer

KONTAKTINFORMATION – VALDA VID ÅRSSTÄMMA 2021-04-18

STYRELSE                                                                                   

Per Johnler                         Ordförande
                                         info@varviksfiber.se

Maja Filipsson                      Kassör och sekreterare
                                         info@varviksfiber.se

Lars Nyberg                         Driftansvarig
                                         info@varviksfiber.se                                                   

Lars-Åke Karlsson                 Ledamot                                                          

Jessica Eriksson                   Ledamot


REVISORER

Stig-Gunnar Granli                           Ordinarie revisor       

Hans Rube                                      Ersättare


VALBEREDNING

Lisbeth Karlsson                              Sammankallande                                                                                              
Klas Johansson                               


FÖRENINGENS ADRESS

Vårviks Fiber ekonomisk förening         Org nr 769624-7035
c/o Maja Filipsson                                   info@varviksfiber.se
Vårviks-Bottnane 16                                       
666 92 Bengtsfors