E-post till Vårviks Fiber: info@varviksfiber.se

Styrelse och övriga funktionärer

Publicerat 2019-05-15

Vid ordinarie föreningsstämma 2019-03-24 valdes följande personer till styrelse, revisor och valberedning

STYRELSE                            

Fritz Fredriksson    
Ordförande, firmatecknare ensam 
Krokane 10, 666 92 BENGTSFORS
0531-260 44, 070-519 19 47
fritz.fredriksson@varviksfiber.se

Anette Erlingsson
Kassör, sekreterare, firmatecknare ensam   
Kvarnholmsgatan 4, 662 34  ÅMÅL 
070-661 36 97
erlingssons.maleriservice@telia.com
Fritidshus:
Vårviks-Backa Vageln 3, 666 92 BENGTSFORS 
0531- 260 11  

Bo Elofsson     
Ordinarie ledamot
Vårviks-Rollsbyn 54, 666 92 BENGTSFORS  
0531-260 30, 070-252 97 80
bk.elofsson@gmail.com

Klas Johansson 
Ordinarie ledamot
Kråkviken Dalåsen, 666 92 BENGTSFORS
0531-210 97, 070-206 56 15
klas.g.krakviken@gmail.com

Lars-Åke Karlsson
Ordinarie ledamot 
Lofterud 21, 666 92 BENGTSFORS   
0531-210 58, 072-528 20 82
lofterud@telia.com

Bengt Olofsson  
Ordinarie ledamot
Gälnäs Varpet, 666 93 GUSTAVSFORS  
0531-211 23, 073-182 89 72
bengtolofsson88@gmail.com

Hans Rube 
Ordinarie ledamot
Liljevägen 68, 462 61 VÄNERSBORG
070-342 99 00
hans.rube@gmail.com
Fritidshus:
Vårviks-Rollsbyn 30, 666 92 BENGTSFORS
0531-260 48

Lars Nyberg
1:e ersättare 
Vårviks-Rollsbyn 56, 666 92 BENGTSFORS
073-525 17 14
lars.nyberg@varviksfiber.se

Lisbeth Karlsson            
2:e ersättare
Vårviks-Näs 30, 666 92 BENGTSFORS 
0531-260 19, 070-689 30 34
naslantbruk@hotmail.com 

Håkan Karlsson 
3:e ersättare  
Vårviks-Näs 30, 666 92 BENGTSFORS     
0531-260 19, 076-802 60 19
naslantbruk@hotmail.com

Mathias Karlsson           
4:e ersättare
Norra Överbybergsvägen 11, 451 98  UDDEVALLA  
070-301 99 67  
nox7210@gmail.com


REVISORER   

Stig Gunnar Granli
Ordinarie 
Fjällgatan 11, 666 31  BENGTSFORS
070-655 62 40
stig-gunnar@granli.se

Per Johnler 
Ersättare
Sandhamnsgatan 59, 115 28  STOCKHOLM 
070-560 30 57 
per.johnler@gmail.com 


VALBEREDNING

Margareta Thorn
Sammankallande
Kråkviken Slottet 1, 666 92  BENGTSFORS
0531-210 67, 070-272 92 81
slottet_1@yahoo.se

Caisa Jarlén
Vårviks Stom Nygård, 666 93  GUSTAVSFORS
0531-210 25, 076-603 54 30
cainygard@yahoo.se